Užívajte si dobrý spánok!
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

19.január 2016

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je VEGAS Group s.r.o., so sídlom Cabajská 1263/42, 949 01 Nitra, IČO: 36756156, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka 18431/P (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

späť
ďalej
Strana 1 / 2
1 2
+421 902 428 992
Navigácia